Tranh: Minh nhật hựu phùng xuânMinh nhật hựu phùng xuân
Đới Thúc Luân: Trừ dạ túc Thạch Đầu dịch

0 Nhận xét ::

Đăng nhận xét